Forskning och utveckling

Kundfokuserad utveckling.

Grunden för vårt utvecklings- och forskningsarbete är våra kunder

Grunden för vårt utvecklings- och forskningsarbete är våra kunder. Det är deras idéer om effektivare fordon och applikationer som driver utvecklingen framåt och utmanar oss i vårt förbättringsarbete.

Utveckling är en integrerad del av förbättringsarbetet vid Arvika Gjuteri. Grundläggande för vårt arbete är strävan att förbättra oss genom att tänka nytt och våga pröva nya idéer. Trots att tekniken att gjuta i sand har en mycket lång historia sker en kontinuerlig utveckling inom hela värdekedjan.

Vårt arbete innefattar både strategisk och operativ forskning och utveckling

Vårt arbete innefattar både strategisk och operativ forskning och utveckling. Det huvudsakliga utvecklingsarbetet sker i tvärfunktionella grupper på operativ nivå tillsammans med våra kunder och leverantörer, för att förbättra effektivitet och kvalitet i produkt. Vi deltar också i långsiktig strategisk forskning tillsammans med universitet, branschorganisationer och kunder.