Casted Solutions

På Arvika Gjuteri arbetar vi efter en komplett modell för att maximera kundvärdet. Vi kallar modellen ”Casted Solutions”. Modellen innehåller alla de arbetsmoment som krävs för att vi ska kunna garantera dig en smidig, kvalitetssäkrad och komplett leverans av dina produkter. Casted Solutions är all vår samlade kunskap, erfarenhet och hantverksskicklighet. Tack vare modellen kan vi ge dig bästa möjliga service i alla projekt.

Aftermarket

Vi tar även hand om produkter som gått från serieproduktion till att bli reservdelar.
Arvika Gjuteris Casted Solutions ger dig produkter av högsta kvalitet med en mycket stor leveranssäkerhet. Vi tar hand om allt – från start till mål.

Supply chain solutions

Att hämta de färdiggjutna produkterna kräver mycket logistik och resurser för våra kunder. Istället sköter vi om hela leveransen från start till mål. Ett effektivt sätt att spara tid

Coherent castings

Vi arbetar fokuserat med recepturen för att kunna gjuta produkter av absolut jämnaste kvalitet. Arvika Gjuteri är framstående inom det här området. Det är ett precisionsarbete och en garanti för att våra färdiga produkter håller vad vi lovar.

Optimized material usage

Vi optimerar varje moment i processen och använder varje verktyg på det mest effektiva sättet. Det är ett kvalitetsarbete.

Early design phrase

Vi kommer gärna in i ett tidigt skede av processen och analyserar gjutbarheten av produkterna. Via analyser, simuleringar och labbtester kan vi säkerställa att den fortsatta processen går håller högsta möjliga kvalitet.

One foundry solution

Med all produktion på samma ställe och ett väletablerat nätverk av specialister kan vi producera allt själva och leverera produkterna snabbt och effektivt, komplett med bearbetning, ytbehandling och montering.

Swift prototyping

I vårt handformningsgjuteri tar vi fram prototyper av produkterna. Det här är ett mycket viktigt skede i processen eftersom vi kan göra en tidig bedömning av resultatet och på så sätt effektivisera den kommande processen.

Tooling

Våra kunders verktyg är alla unika och de förvarar dem hos oss. Vi designar, beställer och sköter dem.