Tunga lastbilar

Arvika Gjuteri har under många år levererat komponenter till de större tillverkarna av tunga lastvagnar.

Arvika Gjuteri har under många år levererat komponenter till de större tillverkarna av tunga lastvagnar. Vi levererar produkter som används både i drag-/ släpbilar och högspecade anläggningsfordon. Under årens lopp har vi deltagit i ett antal utvecklingsprojekt gällande nya chassikonstruktioner, axelgenerationer, transmission och motorer. Genom detta har vi skapat oss djupgående kunskap och möjlighet att möta dagens högt ställda krav inom denna industri. Vi kan konstatera att när våra kunder nu planerar för en ny generation axlar vänder de sig till oss för att vi i ett tidigt skede skall tillföra kompetens och kunnande om gjutning. Vi kan erbjuda komponenter som ämne eller för del- och slutmontering.

I dag återfinns våra komponenter hos en stor del av de välkända producenterna av tunga lastvagnar såsom Scania och Volvo.
Är du intresserad av att få veta mer om vad Arvika Gjuteri kan erbjuda ditt företag, läs gärna mer under Casted Solutions och kontakta vår marknadsavdelning.

Affärsområden

Arvika Gjuteri är en av de ledande producenterna av seg- och gråjärnsprodukter i norden. Vår produktion och våra produkter är utvecklade för att möta dagens och morgondagens krav på gjutprecision effektivitet och funktionalitet. Grunden för våra affärer vilar i ett nära samarbete i vår affärsmodell, och förståelse för våra kunders behov av värdeskapande i alla delar av en komponents livscykel. Arvika Gjuteri passar er som har högt ställda krav på en leverantör som kan erbjuda totallösningar och spetskompetens.

I dagsläget agerar vi inom huvudsakligen två affärsområden där vi levererar en diversifierad produktpalett till välkända globala kunder och deras underleverantörer. Genom att kunna erbjuda både hög- och lågvolymserier täcker vi in behovet av att vända sig till en partner för diskussion och leverans oavsett i vilket stadie produkten befinner sig i.