Historia

Vid uppförandet av Arvika Gjuteri, av Volvo 1971, inleddes en ny epok i ett idag mer än sekel långt kapitel av gjutgodsproduktion i Arvika. Gjuteriet anlades som en del i G70-projektet för att leverera transmissionskomponenter till Volvo BM:s produktion av traktorer.

Idag är Arvika en i allra högsta grad levande industriort med den definitiva tyngdpunkten i verkstads- och fordonsindustrin

Idag är Arvika en i allra högsta grad levande industriort med den definitiva tyngdpunkten i verkstads- och fordonsindustrin med Volvo Construction Equipment som största arbetsgivare. Arvika Gjuteri är den näst största industrin på orten. Staden Arvika ligger vackert belägen med omkringliggande skogar och sjöar. Arvika är en stad med starka traditioner inom handel och industri. Transporter och transportmedel är naturliga delar av livet här. Fordon av olika typer har producerats i Arvika sedan början av 1900- talet. Det här har lett till att ett flertal gjuterier har funnits på orten i över 100 år.

Transportmöjligheterna är mycket goda. Staden ligger vid stambana, riksväg och vid vatten med förbindelse till världshaven. Samt nära två internationella flygplatser. Det är lätt att komma till oss, att få material hit, samt att skicka det till våra kunder.

Viktiga årtal i Arvika Gjuteris historia

1970-71 Arvika Gjuteri anläggs av Volvo och produktionen startas.

1988 Arvika Gjuteri och Arvika Smide säljs till Ovako Steel AB.

1991 Arvika Gjuteri blir ett fristående bolag och köps av Arvika Gjuteri Holding AB.
Bearbetningsverkstad i Norrahammar förvärvas.

1993 Arvika Handformningsgjuteri AB bildas.

2009 Sjätte AP-fonden förvärvar Arvika Gjuteri från Sakhti Automotive Group.

2015 Swedish Powertrain AB förvärvar Arvika Gjuteri från Sjätte AP-fonden.