Inköp

Vi letar kontinuerligt efter leverantörer som kan bistå oss i utvecklingen mot ett ännu effektivare företag.

Vi letar kontinuerligt efter leverantörer som kan bistå oss i utvecklingen mot ett ännu effektivare företag. Ledord i vårt inköpsarbete är att våra leverantörer kan motsvara våra kunders högt uppställda förväntningar, på oss, gällande kvalitet, leveransprecision och effektivitet.

Våra inköpsvillkor finns sammanfattade i Allmänna Inköpsvillkor Arvika Gjuteri (AIAG) vilken du/ni skall ta del av och uppfylla för att bli en leverantör till Arvika Gjuteri. För vissa kritiska produkter tillkommer dessutom särskilda regler omfattande spårbarhet, kemisk sammansättning med mera.

För mer information vänligen vänd er till vår inköpsavdelning under kontakt.