Beslut är nu fattat angående återuppbyggnaden av Arvika Gjuteri AB

Planen är att börja provgjuta den 1/12 med succesiv upprampning under Q1 2021.

Det positiva beslutet har möjliggjorts tack vare det goda samarbetet med vårt försäkringsbolag IF.

Håkan Axelsson, VD Arvika Gjuteri AB